XÂY DỰNG THỰC ĐƠN CHUYỂN ĐỔI KHẨU PHẦN THỰC PHẨM

NHÓM: NGŨ CỐC, KHOAI CỦ VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

01 KHẨU PHẦN NHÓM NGŨ CỐC KHOAI CỦ VÀ SP CHẾ BIẾN

NHÓM: THỊT/CÁ/TRỨNG/ĐẬU ĐỖ

02 KHẨU PHẦN NHÓM THỊT CÁ TRỨNG ĐẬU ĐỖ

NHÓM: DẦU/MỠ/BƠ

03 KHẨU PHẦN NHÓM DẦU MỠ BƠ

NHÓM: RAU CỦ QUẢ

04 KHẨU PHẦN NHÓM RAU CỦ QUẢ

NHÓM: TRÁI CÂY

05 KHẨU PHẦN NHÓM TRÁI CÂY

NHÓM: SỮA

06 KHẨU PHẦN NHÓM SỮA

NHÓM: GIA VỊ

07 KHẨU PHẦN NHÓM GIA VỊ

NHÓM: THỰC PHẨM NGỌT

08 KHẨU PHẦN NHÓM THỰC PHẨM NGỌT

NHÓM: CHUYỂN ĐỔI THỰC PHẨM THỨC UỐNG CÓ CỒN

09 KHẨU PHẦN NHÓM THỨC UỐNG CÓ CỒN

MẪU KHẨU PHẦN 1200. 1400, 1600 kcal

Đang tiếp tục cập nhật

Nguồn: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THỰC ĐƠN NHANH THEO ĐƠN VỊ CHUYỂN ĐỔI THỰC PHẨM, BSCK1 NGUYỄN TIẾN DŨNG, NXB Y HỌC 2020

 

 

Trả lời

Tin tức liên quan