Khởi nghiệp

21 NGUYÊN TẮC ĐỂ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

27/01/22 | Sunflower Excellent

21 NGUYÊN TẮC ĐỂ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ   Cuốn “Eat That Frog – 21 Great Ways to […]

Thành công là không bỏ cuộc

26/12/19 | Sunflower Excellent

Con đường mạnh khỏe và thành công cùng Excellent Sunflower

Nếu bạn có mục tiêu

28/06/19 | Sunflower Excellent

   

VIDEO ĐỐI THOẠI MỞ VỚI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

31/01/19 | Sunflower ExcellentPHỎNG VẤN NGÀI DOUG DEVOS VỀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP

31/01/19 | Sunflower Excellent

PHẦN 1   PHẦN 2 PHẦN 3  

HỘI THẢO: KHỞI NGHIỆP VÀ TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG KỶ NGUYÊN 4.0

22/01/19 | Sunflower Excellent

KHỞI NGHIỆP VÀ TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG KỶ NGUYÊN 4.0 Giáo sư Sam Potolicchio – Giám đốc Giáo […]

Sách PDF: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

22/01/19 | Sunflower Excellent

Kích chuột vào đây để tải về 2017_Cuoc_Cach_mang_cong_nghiep_lan_thu_4_final