Liên kết

THÔNG TIN VỀ WEBSITE HYBRID MỚI
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE HYBRID
1. Hướng dẫn đăng ký Khách hàng NPP
https://youtu.be/D6weCZYtz2E
2. Hướng dẫn đăng ký Nhà phân phối
https://youtu.be/Ul9mxuytI3o
3. Hướng dẫn đặt hàng thanh toán và giao hàng
https://youtu.be/pdhUc9s9awI
Tài liệu hướng dẫn chi tiết
https://drive.google.com/drive/folders/1jDtowN_U4qXWHege1L5duq2B_GnrmYV9?usp=sharing

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
1. Tổng quan Website
https://youtu.be/3Gn7TKI0MrM
2. Quy trình NPP & KH NPP
https://youtu.be/unAtkpqgSgY
3. Quy trình đặt hàng & đơn SOP
https://youtu.be/rjBrIEw5F10
4. Quản lý kinh doanh 
https://youtu.be/2fne7P5bgj0

Public
Hướng dẫn mua hàng NPP
https://youtu.be/sjJpIK2GjPw

Hướng dẫn mua hàng KH NPP
https://youtu.be/W17mbKZ7x4g

Xem toàn bộ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtzhBmLj2SEMoADlRS6A1Vy7h8PxQAk7m

TÀI LIỆU CORPLUS
https://drive.google.com/drive/folders/1eaDddzkEerx5Q9kGUwiQoWslEP0cHV-k?usp=sharing
THÔNG TIN CÔNG TY
1. Amway toàn cầu
http://www.amway.com/

2. Trang thông tin đặt hàng Amway
http://amway.com.vn

3. Trang thông tin dinh dưỡng Nutrilite
http://nutrilite.com.vn

4. Trang thông tin kiểm soát cân nặng Bodykey
https://bodykey.vn/

5. Đăng ký hội họp
http://www.phonghopamway.com.vn/

FACEBOOK
1. Fanpage Amway Việt Nam
https://www.facebook.com/OfficialAmwayVietnam/

2. Fanpage Nutrilite Việt Nam
https://www.facebook.com/Amway.Nutrilite.Vietnam/

3. Fanpage Artistry Việt Nam
https://www.facebook.com/ArtistryVN/
4. Fanpage Phòng huấn luyện Amway Việt Nam
https://www.facebook.com/PHLAVN/

TRANG ĐỘI NHÓM
1. Trang web thông tin chung
http://sunexvn.com

2. ĐƯỜNG ĐẾN SỨC KHỎE TỐI ƯU CHO NGƯỜI MỚI

https://www.youtube.com/channel/UCPAdC7hR-_khdjdzBeRd9Bg/

3. Facebook Trần Văn Dũng
https://www.facebook.com/dungtranvan
4. Facebook Nguyễn Thị Hải Yến
https://www.facebook.com/trandunghaiyen
5.Group Hướng dẫn làm Amway thành công
https://www.facebook.com/groups/sunexvn/
6. Group Thông tin Excellent 83 Vũ Trọng Phụng
https://www.facebook.com/groups/excellent83vutrongphung/
7. Group Dinh dưỡng cân bằng để hạnh phúc
https://www.facebook.com/groups/dinhduongcanbangdehanhphuc/
8. Fanpage Excellent Hà Nội
https://www.facebook.com/excellent.viet/
9. Excellent Việt Nam
https://www.facebook.com/excellentvn/
10. Group Vào bếp cùng nồi hoàng hậu đa nằng Queencook
https://www.facebook.com/groups/1967257776841347/
11. Fanepage Bếp hoàng hậu
https://www.facebook.com/bepqueenwok/
12. Nấu ăn cùng Amcook
https://www.facebook.com/amcooks

LIÊN KẾT NGOÀI
1. Thông tin về thiền
https://gosinga.vn
2. Trang thông tin Bộ Công thương
http://www.moit.gov.vn/web/guest/pho-bien-kien-thuc-ve-ban-hang-da-cap
3. Trang thông tin Viện dinh dưỡng quốc gia
http://viendinhduong.vn

WEBSITE

1. Thiết kế baner https://www.canva.com/

2. Xóa nền ảnh https://www.remove.bg/

3. Làm clip hoạt hình https://www.vyond.com/

4. Tải về video trên facebook https://fbdown.net/