HỘI THẢO: KHỞI NGHIỆP VÀ TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG KỶ NGUYÊN 4.0

KHỞI NGHIỆP VÀ TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG KỶ NGUYÊN 4.0


Giáo sư Sam Potolicchio – Giám đốc Giáo dục về Phong tục và Toàn cầu tại Trường Chính sách công McCourt thuộc Đại học Georgetown.
Giáo sư chuyên về chính phủ, lãnh đạo và truyền thông chính trị.
Tạp chí Princeton bình chọn là một trong những “Giáo sư giỏi nhất của Hoa Kỳ”.

LEADERSHIP TALK WITH YOUNG PERSON
• Ngày: 24/01/2019
• Địa điểm: Đại sứ quán Hoa Kỳ
KHỞI NGHIỆP VÀ TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG KỶ NGUYÊN 4.0
• Ngày: 25/01/2019
• Địa điểm: Grand Plaza Hanoi – 117 Trần Duy Hưng
TIỂU SỬ DIỄN GIẢ
Giáo sư chuyên về chính phủ, lãnh đạo và truyền thông chính trị
• Cử nhân ngành Chính phủ, Đại học Georgetown;
• Cử nhân Tâm lý học, Đại học Georgetown;
• Thạc sĩ nghiên cứu Thần học & Văn hóa, Đại học Harvard;
• Chương trình Tôn giáo và Giáo dục Trung học, Harvard;
• Thạc sĩ ngành Chính phủ, Đại học Georgetown;
• Tiến sĩ ngành Chính phủ, Đại học Georgetown
• Tiến sĩ Sam Potolicchio là Giám đốc Giáo dục về Phong tục và Toàn cầu tại Trường Chính sách công McCourt thuộc Đại học Georgetown; Giáo sư Đại học, Chủ tịch khoa và Phó Trưởng khoa Khoa học Chính trị tại Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính Tổng thống Nga; và Chủ tịch của Diễn đàn Lãnh đạo Toàn cầu Dự bị. Potolicchio được Tạp chí Princeton bình chọn là một trong những “Giáo sư giỏi nhất của Hoa Kỳ”; là người duy nhất trong lĩnh vực của ông; được bình chọn bởi Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng là “Nhà lãnh đạo Tương lai của giáo dục đại học Hoa Kỳ”; và giành giải thưởng Nhà giáo dục OZY với tư cách là một trong sáu nhà giáo dục xuất sắc của Mỹ.
Chương trình do Đại sứ Quán Mỹ, VCCI và Tập đoàn Amway Hoa Kỳ phối hợp tổ chức.

 

 

Trả lời

Tin tức liên quan