CẬP NHẬT DANH SÁCH TẬP LUYỆN HOMEFIT

Mã HV Họ và tên Tỉnh/Tp Cú pháp vào phòng
(Tên hoặc Họ và tên đều được)
Số điện thoại Người giới thiệu Mentor Buổi đk
001 Nguyễn Thị Hồng Diệp Đà Nẵng 001_Nguyễn Thị Hồng Diệp_Đà Nẵng 0769XXX058 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Cả 2 buổi
002 Đỗ Thị Soạn Hà Nội 002_Đỗ Thị Soạn_Hà Nội 0988XXX484 Hà Tú Anh Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Chiều
003 Nguyễn Trọng Kim Ngọc Đồng Nai 003_Nguyễn Trọng Kim Ngọc_Đồng Nai 0909XXX185 Trần Thị Thanh Mai Trần Thị Thanh Mai Sáng
004 Nguyễn Hoàng Oanh Hà Nội 004_Nguyễn Hoàng Oanh_Hà Nội 0989XXX681 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Sáng
005 Nguyễn Văn Định Hà Nội 005_Nguyễn Văn Định_Hà Nội 0934XXX379 Vũ Minh Quyết Nguyễn Hàm Phong Sáng
006 Phan Văn Thái HCM 006_Phan Văn Thái_HCM 0961XXX088 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Chiều
007 Hoàng Thị Biên Bình Dương 007_Hoàng Thị Biên_Bình Dương 0325XXX090 Lê Thủy Nguyễn Thị Thu Nga Cả 2 buổi
008 Lưu Xuân Xa Hà Nội 008_Lưu Xuân Xa_Hà Nội 0918XXX280 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Ngô Thị Nhung
Cả 2 buổi
009 Lê Thị Diễm HCM 009_Lê Thị Diễm_HCM 0973XXX637 Nguyễn Thị Thu Nga Nguyễn Thị Thu Nga Sáng
010 Nguyễn Thị Thu Hiền Hà Nội 010_Nguyễn Thị Thu Hiền_Hà Nội 0363XXX675 Nguyễn Thị Thu Nga Nguyễn Thị Thu Nga Chiều
011 Nguyễn Thị Cẩm Tú Đồng Nai 011_Nguyễn Thị Cẩm Tú_Đồng Nai 0383XXX300 Nguyễn Trọng Kim Ngọc Trần Thị Thanh Mai Sáng
012 Bùi Thị Thương Hà Nội 012_Bùi Thị Thương_Hà Nội 0984XXX491 Nguyễn Thị Thu Nga Nguyễn Thị Thu Nga Chiều
013 Bùi Hiền Hà Nội 013_Bùi Hiền_Hà Nội 0916XXX565 Hà Thị Thúy Hoàn Hà Thị Thúy Hoàn Cả 2 buổi
014 Vũ Hải Ngọc Hà Nội 014_Vũ Hải Ngọc_Hà Nội 0963XXX919 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Đinh H Khánh Linh
Cả 2 buổi
015 Nguyễn Thị Hồng Nhung Hải Dương 015_Nguyễn Thị Hồng Nhung_Hải Dương 0778XXX383 Hà Thị Thúy Hoàn Hà Thị Thúy Hoàn Cả 2 buổi
016 Lan Ha Hà Nội 016_Lan Ha_Hà Nội 0986XXX635 Hà Thị Thúy Hoàn Hà Thị Thúy Hoàn Sáng
017 Lê Thị Khánh Phương Đà Nẵng 017_Lê Thị Khánh Phương_Đà Nẵng 0898XXX399 Nguyễn Thanh Dũng Nguyễn Hàm Phong Sáng
018 Nguyễn Thị Yến Hà Nội 018_Nguyễn Thị Yến_Hà Nội 0964XXX366 Nguyễn Hàm Phong Nguyễn Hàm Phong Sáng
019 Thái Thị Nhung Hà Tĩnh 019_Thái Thị Nhung_Hà Tĩnh 0913XXX669 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Cả 2 buổi
020 Cao Thị Thanh Hà Phú Thọ 020_Cao Thị Thanh Hà_Phú Thọ 0976XXX780 Hà Thị Thúy Hoàn Hà Thị Thúy Hoàn Chiều
021 Nguyễn Thị Huyền Phú Thọ 021_Nguyễn Thị Huyền_Phú Thọ 0966XXX166 Hà Thị Thúy Hoàn Hà Thị Thúy Hoàn Sáng
022 Nguyễn Diệu Hương Hà Nội 022_Nguyễn Diệu Hương_Hà Nội 0989XXX115 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Đinh H Khánh Linh
Cả 2 buổi
023 Nguyễn Thanh Thủy Hà Nội 023_Nguyễn Thanh Thủy_Hà Nội 0911XXX866 Nguyễn Hàm Phong Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Cả 2 buổi
024 Trần Thế Vinh Hà Nội 024_Trần Thế Vinh_Hà Nội 0917XXX688 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Sáng
025 Đàm Mai Lan Hà Nội 025_Đàm Mai Lan_Hà Nội 0773XXX411 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Sáng
026 Lê Minh Ngọc Hà Nội 026_Lê Minh Ngọc_Hà Nội 0979XXX523 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Chiều
027 Đặng Thị Xuân Hồng Hà Nội 027_Đặng Thị Xuân Hồng_Hà Nội 0948XXX500 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Ngô Thị Nhung
Sáng
028 Lê Thị Kim Hải Hà Nội 028_Lê Thị Kim Hải_Hà Nội 0388XXX668 Nguyễn Hàm Phong Nguyễn Hàm Phong Cả 2 buổi
029 Lê Thị Thơ Hà Nội 029_Lê Thị Thơ_Hà Nội 0902XXX299 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Cả 2 buổi
030 Nguyễn Thị Lương Hà Hà Nội 030_Nguyễn Thị Lương Hà_Hà Nội 0983XXX479 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
031 Phạm Thị Thu Thủy Hà Nội 031_Phạm Thị Thu Thủy_Hà Nội 0988XXX429 Nguyễn Thị Thu Nga Nguyễn Thị Thu Nga Cả 2 buổi
032 Lê Hải Yến Hà Nội 032_Lê Hải Yến_Hà Nội 0968XXX094 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Sáng
033 Nguyễn Lê Ngọc Trâm Hà Nội 033_Nguyễn Lê Ngọc Trâm_Hà Nội 0909XXX980 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Chiều
034 Nguyễn Sơn Tùng Hà Nội 034_Nguyễn Sơn Tùng_Hà Nội 0985XXX768 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Chiều
035 Nguyễn Thị Mai Hương Hà Nội 035_Nguyễn Thị Mai Hương_Hà Nội 0989XXX819 Nguyễn Thị Thu Nga Nguyễn Thị Thu Nga Chiều
036 Đinh Thị Thanh Thảo Nhật Bản 036_Đinh Thị Thanh Thảo_Nhật Bản 8090XXX636 Đinh Hoang Khanh Linh Đinh Hoang Khanh Linh Cả 2 buổi
037 Trần Thị Thuý Kiều Đà Nẵng 037_Trần Thị Thuý Kiều_Đà Nẵng 0935XXX147 Nguyễn Hàm Phong Nguyễn Hàm Phong Chiều
038 Nguyễn Thanh Tâm Phú Thọ 038_Nguyễn Thanh Tâm_Phú Thọ 0914XXX799 Hà Thị Thúy Hoàn Hà Thị Thúy Hoàn Cả 2 buổi
039 Nguyễn Thị Hằng Hà Nội 039_Nguyễn Thị Hằng_Hà Nội 0974XXX888 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
040 Đào Thị Hồng Nhung Hà Nội 040_Đào Thị Hồng Nhung_Hà Nội 0985XXX988 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Sáng
041 Phạm Đình Hảo Hà Nội 041_Phạm Đình Hảo_Hà Nội 0913XXX688 Nguyễn Hàm Phong Nguyễn Hàm Phong Cả 2 buổi
042 Nguyễn Thuận Hà Nội 042_Nguyễn Thuận_Hà Nội 0978XXX975 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Sáng
043 Phan Thị Tú Trinh HCM 043_Phan Thị Tú Trinh_HCM 0968XXX189 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
044 Phạm Thu Hường Hà Nội 044_Phạm Thu Hường_Hà Nội 0377XXX994 Nguyễn Hàm Phong Nguyễn Hàm Phong Chiều
045 Nguyễn Thị Oanh Quảng Ninh 045_Nguyễn Thị Oanh_Quảng Ninh 0962XXX604 Nguyễn Thị Hải Yến Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Sáng
046 Trần Thị Thu Hà Hải Dương 046_Trần Thị Thu Hà_Hải Dương 0984XXX875 Hà Tú Anh Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Tự tập
047 Nguyễn Huy Quý Hà Nội 047_Nguyễn Huy Quý_Hà Nội 0987XXX633 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Chiều
048 Hoàng Phương Thảo HCM 048_Hoàng Phương Thảo_HCM 0913XXX572 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Tự tập
049 Phùng Lành HCM 049_Phùng Lành_HCM 0337XXX764 Phạm Thu Hường Nguyễn Hàm Phong Chiều
050 Trần Thị Lý Hưng Yên 050_Trần Thị Lý_Hưng Yên 0858XXX799 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Chiều
051 Trịnh Thị Nguyệt Ninh Bình 051_Trịnh Thị Nguyệt_Ninh Bình 0335XXX356 Nguyễn Thị Hanh Trần Văn Dũng
Nguyễn Thị Anh Thư
Cả 2 buổi
052 Lê Thị Vân Hà Nội 052_Lê Thị Vân_Hà Nội 0353XXX082 Nguyễn Đăng Luân Nguyễn Đăng Luân Cả 2 buổi
053 Nguyễn Quang Hải Hà Nội 053_Nguyễn Quang Hải_Hà Nội 0984XXX845 Trần Thị Thanh Mai Trần Thị Thanh Mai Tự tập
054 Lê Thị Vân Hà Nội 054_Lê Thị Vân_Hà Nội 0353XXX082 Nguyễn Đăng Luân Nguyễn Đăng Luân Cả 2 buổi
055 Phạm Quốc Chính Hà Nội 055_Phạm Quốc Chính_Hà Nội 0966XXX983 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Sáng
056 Nguyễn Thị Trang Bắc Giang 056_Nguyễn Thị Trang_Bắc Giang 0979XXX266 Lê Thị Vân Nguyễn Đăng Luân Cả 2 buổi
057 Lý Ngọc Trân HCM 057_Lý Ngọc Trân_HCM 0977XXX010 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Sáng
058 Vũ Thị Nhật Hà Quảng Ninh 058_Vũ Thị Nhật Hà_Quảng Ninh 0943XXX287 Nguyễn Thị Oanh Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
059 Nguyễn Đức Thuận Hà Nội 059_Nguyễn Đức Thuận_Hà Nội 0914XXX693 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
060 Phạm Thị Thu Thảo Quảng Ninh 060_Phạm Thị Thu Thảo_Quảng Ninh 0946XXX969 Đinh H Khánh Linh Đinh H Khánh Linh Sáng
061 Sandy Leung Nhật Bản 061_Sandy Leung_Nhật Bản 0936XXX901 Đinh thảo Đinh H Khánh Linh Tự tập
062 Hoa Duy Phúc Hà Nội 062_Hoa Duy Phúc_Hà Nội 0866XXX326 Nguyễn Đức Diễn Nguyễn Đức Diễn Tự tập
063 Đỗ Thị Hương Thơm Phú Thọ 063_Đỗ Thị Hương Thơm_Phú Thọ 0818XXX777 Phạm Quốc Chính Phạm Quốc Chính Sáng
064 Nguyễn Thanh Hà Nội 064_Nguyễn Thanh_Hà Nội 0868XXX869 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Chiều
065 Nguyễn Thị Huệ Hòa Bình 065_Nguyễn Thị Huệ_Hòa Bình 0919XXX626 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
066 Trần Phương Khanh Hà Nội 066_Trần Phương Khanh_Hà Nội 0369XXX575 Đinh H Khánh Linh Đinh H Khánh Linh Chiều
067 Nguyễn Thị Thủy Hòa Bình 067_Nguyễn Thị Thủy_Hòa Bình 0917XXX503 Quỳnh Nguyễn Thị Thu Nga Chiều
068 Nguyên Đạt Hà Nội 068_Nguyên Đạt_Hà Nội 0977XXX860 Luân Hạnh Nguyễn Đăng Luân Chiều
069 Vương thị Phương Hà Nội 069_Vương thị Phương_Hà Nội 0936XXX669 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Chiều
070 Đào Ngọc Hồng Vân Hà Nội 070_Đào Ngọc Hồng Vân_Hà Nội 0945XXX997 Nguyễn Thị Hải Yến Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
071 Châu Thanh Tân HCM 071_Châu Thanh Tân_HCM 0976XXX534 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Phạm Quốc Chính
Cả 2 buổi
072 Lê Hùng Hiệp Hà Nội 072_Lê Hùng Hiệp_Hà Nội 0989XXX535 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Nguyễn Đức Diễn
Chiều
073 Trần Thị Thanh Bình Phú Thọ 073_Trần Thị Thanh Bình_Phú Thọ 0949XXX030 Hà Thị Thúy Hoàn Hà Thị Thúy Hoàn Cả 2 buổi
074 Đặng Minh Thảo Hà Nội 074_Đặng Minh Thảo_Hà Nội 0944XXX883 Trần Văn Dũng Chiều
075 Võ Lê Nhàn Bình Dương 075_Võ Lê Nhàn_Bình Dương 0937XXX750 Tuấn Hà Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
076 Trần Phát Hà Nội 076_Trần Phát_Hà Nội 0936XXX189 Trần Văn Dũng Chiều
077 Lê Thị Bích Hằng Quảng Ninh 077_Lê Thị Bích Hằng_Quảng Ninh 0913XXX228 Nguyễn Thị Oanh Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
078 Lý Văn Khôi Vũng Tàu 078_Lý Văn Khôi_Vũng Tàu 0902XXX300 Lý Văn Khoa Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
079 Lê Thị Bích Ngọc HCM 079_Lê Thị Bích Ngọc_HCM 0938XXX486 Đinh Thị Thanh Thảo Đinh H Khánh Linh Chiều
080 Phạm Thị Hải Phú Hà Nội 080_Phạm Thị Hải Phú_Hà Nội 0961XXX598 Đinh H Khánh Linh Đinh H Khánh Linh Sáng
081 Đàm Thị Hiếu Hà Nội 081_Đàm Thị Hiếu_Hà Nội 0354XXX391 Nguyễn Hoàng Oanh Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Chiều
082 Nguyễn Thị Thu Hoài Hòa Bình 082_Nguyễn Thị Thu Hoài_Hòa Bình 0389XXX259 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
083 Đặng Thị Chinh Bắc Giang 083_Đặng Thị Chinh_Bắc Giang 0968XXX609 Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Anh Thư Tự tập
084 Trần Thị An Hà Nội 084_Trần Thị An_Hà Nội 0989XXX282 Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Anh Thư Tự tập
085 Nguyễn Hoàng Oanh Hà Nội 085_Nguyễn Hoàng Oanh_Hà Nội 0989XXX681 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Sáng
086 Lê thị thuý hằng Quảng Ninh 086_Lê thị thuý hằng_Quảng Ninh 0353XXX668 Lê kim oanh Nguyễn Hàm Phong Chiều
087 Lê Tâm Như Quảng Ninh 087_Lê Tâm Như_Quảng Ninh 0969XXX710 Đinh Hoàng Khánh Linh Đinh Hoàng Khánh Linh Hướng dẫn bài để tự tập
088 Lý Ngọc Thùy Trinh Đồng Nai 088_Lý Ngọc Thùy Trinh_Đồng Nai 0965XXX525 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
089 Trần Thị Thuỳ Linh Hà Nội 089_Trần Thị Thuỳ Linh_Hà Nội 0978XXX331 Nguyễn Thị Hải Yến Vũ Lê Thanh Sáng 5h30-6h15
090 Nghiêm Quốc Khánh Hà Nội 090_Nghiêm Quốc Khánh_Hà Nội 0362XXX662 Trần Thị Thanh Mai Trần Thị Thanh Mai Sáng 5h30-6h15
091 Phạm Thị Bích Hồng Hà Nội 091_Phạm Thị Bích Hồng_Hà Nội 0913XXX992 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng
Nguyễn Hàm Phong
Cả 2 buổi
092 Trần Minh Hà Hồ Chí Minh 092_Trần Minh Hà_Hồ Chí Minh 0902XXX666 Trần Thị Thanh Mai Trần Thị Thanh Mai Cả 2 buổi
093 Nguyễn Lương Trang Nhung Thái Bình 093_Nguyễn Lương Trang Nhung_Thái Bình 0127XXX097 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Sáng 5h30-6h15
094 Nguyễn Văn Sáng Hà Nội 094_Nguyễn Văn Sáng_Hà Nội 0375XXX899 Trần Văn Dũng Nguyễn Thị Anh Thư Sáng 5h30-6h15
095 Nguyễn Thị Thuý Huyền Hà Nội 095_Nguyễn Thị Thuý Huyền_Hà Nội 0976XXX580 Chị Thu Nga Nguyễn Thị Thu Nga Sáng 5h30-6h15
096 Nguyễn Huyền Trang Hà Nội 096_Nguyễn Huyền Trang_Hà Nội 0396XXX268 Trang Tuất Trần Văn Dũng
Đỗ Văn Thật
Cả 2 buổi
097 Mình Tâm Hà Nội 097_Mình Tâm_Hà Nội 0396XXX268 Trang Tuất Trần Văn Dũng
Đỗ Văn Thật
Cả 2 buổi
098 HOÀNG THỊ MINH TÂM Hà Nội 098_HOÀNG THỊ MINH TÂM_Hà Nội 0886XXX444 Trang Tuất Trần Văn Dũng
Đỗ Văn Thật
Cả 2 buổi
099 Lê Thị Hương Hà Nội 099_Lê Thị Hương_Hà Nội 0936XXX389 Phạm Quốc Chính Phạm Quốc Chính Chiều 18h-18h45
100 Đỗ Thị Thanh Tuyền Trà Vinh 100_Đỗ Thị Thanh Tuyền_Trà Vinh 0989XXX514 Chị Ngọc Trần Thị Thanh Mai Cả 2 buổi
101 Trần Thu Huyền Hà Nội 101_Trần Thu Huyền_Hà Nội 0986XXX929 Hà Thị Thúy Hoàn Hà Thị Thúy Hoàn Cả 2 buổi
102 Vương Thuỳ Linh Quảng Ninh 102_Vương Thuỳ Linh_Quảng Ninh 0399XXX118 Lê Thị Bích Hằng Chiều 18h-18h45
103 Mai Thị Liên Hà Nội 103_Mai Thị Liên_Hà Nội 0972XXX235 Nguyễn Thị Hải Yến Sáng 5h30-6h15
104 Trần Minh Nguyệt Hà Nội 104_Trần Minh Nguyệt_Hà Nội 0912XXX907 Nguyễn Thị Thu Nga Nguyễn Thị Thu Nga Sáng 5h30-6h15
105 Lê Thị Nhung Hà Nội 105_Lê Thị Nhung_Hà Nội 0914XXX126 Nguyễn Thị Hải Yến Đinh Hoàng Khánh Linh Sáng 5h30-6h15
106 Dương Thị Tuyết Nhung Quảng Ninh 106_Dương Thị Tuyết Nhung_Quảng Ninh 0975XXX816 Bạn Lê thị Bích Hằng Nguyễn Thị Oanh
Nguyễn Hàm Phong
Cả 2 buổi
107 Ngô Thị Anh Bắc Giang 107_Ngô Thị Anh_Bắc Giang 0973XXX696 Nguyễn Thị Hải Yến Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
108 Trần Minh An Hà Nội 108_Trần Minh An_Hà Nội 0984XXX014 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
109 Lê Thị Lan Thanh Hóa 109_Lê Thị Lan_Thanh Hóa 0941XXX376 Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Oanh
Nguyễn Hàm Phong
Chiều 18h-18h45
110 Đỗ Thị Sương Hà Nội 110_Đỗ Thị Sương_Hà Nội 0827XXX999 Phạm Quốc Chính Trần Văn Dũng
Phạm Quốc Chính
Cả 2 buổi
111 Vũ Thị Nhung Quảng Ninh 111_Vũ Thị Nhung_Quảng Ninh 0961XXX658 Oanh Nguyễn Nguyễn Thị Oanh
Nguyễn Hàm Phong
Sáng 5h30-6h15
112 Nguyễn Thị Thu Hằng Hà Nội 112_Nguyễn Thị Thu Hằng_Hà Nội 0964XXX669 Hà Thị Thúy Hoàn Hà Thị Thúy Hoàn Cả 2 buổi
113 Nguyễn Thị Huệ Hà Nội 113_Nguyễn Thị Huệ_Hà Nội 0978XXX115 Hồng Nhung Chiều 18h-18h45
114 Lê Thị Thanh Hải Pleiku 114_Lê Thị Thanh Hải_Pleiku 0905XXX299 Nguyễn Đăng Luân Nguyễn Đăng Luân Hướng dẫn bài để tự tập
114 Nguyễn Ngọc Huyền Hà Nội 114_Nguyễn Ngọc Huyền_Hà Nội 0333XXX760 Cô Hồng Ngô Thị Nhung Chiều 18h-18h45
114 Phạm Thị Hải Phương Quảng Ninh 114_Phạm Thị Hải Phương_Quảng Ninh 0387XXX683 Oanh Nguyễn Nguyễn Thị Oanh
Nguyễn Hàm Phong
Cả 2 buổi
115 Hoàng Thị Vân Quảng Ninh 115_Hoàng Thị Vân_Quảng Ninh 0372XXX507 Lê Thị Vân Nguyễn Đăng Luân Sáng 5h30-6h15
116 Nguyễn Thị Hoài Thu Thanh Hóa 116_Nguyễn Thị Hoài Thu_Thanh Hóa 0975XXX389 Nguyễn Hoàng Oanh Nguyễn Hàm Phong Tự tập – Không cần hướng dẫn
117 Nguyễn Thu Trang Hà Nội 117_Nguyễn Thu Trang_Hà Nội 0916XXX472 Trần Thanh Mai Trần Thanh Mai Cả 2 buổi
118 Nguyễn Phạm Tuyết Vân Tp Hồ Chí Minh 118_Nguyễn Phạm Tuyết Vân_Tp Hồ Chí Minh 0939XXX906 Khánh Linh Khánh Linh Chiều 18h-18h45
119 Đỗ Văn Năm Hà Nội 119_Đỗ Văn Năm_Hà Nội 0337XXX333 Trần Thanh Mai Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
120 Nguyễn Thị Kim Oanh Hà Nội 120_Nguyễn Thị Kim Oanh_Hà Nội 0947XXX586 Trần Thanh Mai Trần Thanh Mai Cả 2 buổi
121 Nguyễn Thúy Hằng Hà Nội 121_Nguyễn Thúy Hằng_Hà Nội 0986XXX696 Lê Thị Nhung Hà Thị Thúy Hoàn Cả 2 buổi
122 Nguyễn Ngọc Huyền Hà Nội 122_Nguyễn Ngọc Huyền_Hà Nội 0333XXX760 Cô Hồng Nguyễn Hàm Phong Chiều 18h-18h45
123 Nguyễn Thị Hồng Đào Hà Nội 123_Nguyễn Thị Hồng Đào_Hà Nội 0986XXX744 Lê Thị Nhung Đinh Hoàng Khánh Linh Chiều 18h-18h45
124 Lê Thị Thương Tp Hồ Chí Minh 124_Lê Thị Thương_Tp Hồ Chí Minh 0918XXX706 Trần Văn Dũng Cả 2 buổi
125 Hoàng Thơm Hà Nội 125_Hoàng Thơm_Hà Nội 0948XXX991 Phạm Quốc Chính Phạm Quốc Chính Cả 2 buổi
126 Trịnh Thị Thu Hiền Hà Nam 126_Trịnh Thị Thu Hiền_Hà Nam 0913XXX260 Nguyễn Đăng Luân Nguyễn Đăng Luân Chiều 18h-18h45
127 Lê Thị Thanh Khởi Hà Nội 127_Lê Thị Thanh Khởi_Hà Nội 0906XXX084 Hà Thị Thúy Hoàn Hà Thị Thúy Hoàn Cả 2 buổi
128 Hoàng Hồng Nhung Hà Nội 128_Hoàng Hồng Nhung_Hà Nội 0916XXX479 Phạm Quốc Chính Phạm Quốc Chính Cả 2 buổi
129 Hoàng Thu Thủy Phú Thọ 129_Hoàng Thu Thủy_Phú Thọ 0916XXX479 Phạm Quốc Chính Phạm Quốc Chính Cả 2 buổi
130 Đồng Thị Hồng Lữ Hải Dương 130_Đồng Thị Hồng Lữ_Hải Dương 0978XXX058 Hà Thị Thúy Hoàn Hà Thị Thúy Hoàn Cả 2 buổi
131 Nguyễn Thị Hoài Thu Hà Nội 131_Nguyễn Thị Hoài Thu_Hà Nội 0788XXX294 Nguyễn Hoàng Oanh Nguyễn Hàm Phong Hướng dẫn bài để tự tập
132 Lê Thị Huệ Hà Nội 132_Lê Thị Huệ_Hà Nội 0975XXX389 Nguyễn Hoàng Oanh Nguyễn Hàm Phong Sáng 5h30-6h15
133 Trần Thị Hằng Hà Nội 133_Trần Thị Hằng_Hà Nội 0934XXX398 BS Hồng Sáng 5h30-6h15
134 DEWAELE VERKOUCKE Christian Hồ Chí Minh 134_DEWAELE VERKOUCKE Christian_Hồ Chí Minh 0366XXX139 Hà Thị Thúy Hoàn Hà Thị Thúy Hoàn Chiều 18h-18h45
135 Phan Thị Hồng Thơm Hà Nội 135_Phan Thị Hồng Thơm_Hà Nội 0982XXX383 Nguyễn Hoàng Oanh Nguyễn Hàm Phong Cả 2 buổi
136 Bùi Thị Thoa Hà Nội 136_Bùi Thị Thoa_Hà Nội 0906XXX986 Nguyễn Hoàng Oanh Nguyễn Hàm Phong Sáng 5h30-6h15
137 Trần Đức Huy Hà Nội 137_Trần Đức Huy_Hà Nội 0357XXX184 Hà Thị Thúy Hoàn Hà Thị Thúy Hoàn Sáng 5h30-6h15
138 Trần Thị Minh Huệ Hà Nội 138_Trần Thị Minh Huệ_Hà Nội 0917XXX555 Lê Thị Nhung Nguyễn Thị Thu Nga Cả 2 buổi
139 Lương Thị Hải Yến Phú Thọ 139_Lương Thị Hải Yến_Phú Thọ 0974XXX497 Huyền Phú Thọ Hà Thị Thúy Hoàn Chiều 18h-18h45

Trả lời

Tin tức liên quan